Udgivelsespolitik

Formålet med Magnaprintserien er at tilbyde mennesker med synshandicap et bredt udvalg af dansk og til dansk oversat litteratur i et læsevenligt koncept.

Der forsøges indhentet rettigheder hos forlagene til udgivelse i Magnaprint-serien, men for alle udgivelser gælder det, at økonomien nødvendigvis må være et parameter.

Der udgives et variabelt antal titler om året. Eftersom det kun er et lille udvalg af det samlede danske bogproduktion, tilstræbes det at de valgte titler læses af en gerne to af bestyrelsesmedlemmerne.
Da produktionstiden på Magnaprint er forholdsvis lang, tilstræber bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde på baggrund af anmeldelser, efterspørgsel eller læsning at tage stilling til nye titler i serien.

Skønlitteratur
Der vil være flest romaner. Noveller, digte og drama vil yderst sjældent forekomme. Den mere eksperimenterende litteratur vil ikke være at finde i serien.

Romanerne skal have en vis sproglig og indholdsmæssig kvalitet, der rækker ud over en ofte kortvarig nyhedsinteresse omkring selve udgivelsen. Nogle af anmeldelserne, lektørudtalelsen eller anbefalingen fra www.litteratursiden.dk skal være positive og gode. Der lægges vægt på den episke fortælling, som har appel til mange læsere. Men selvfølgelig vil der også være eksempler på ny dansk litteratur eller til dansk oversat litteratur, der sprænger de gængse rammer. Dog tages hensyn til NDL´s økonomi, idet den spændende smalle litteratur kun kan udgives i perioder, hvor økonomien tillader det.

Serien indeholder mange genrer, men de dominerende vil være familie- og slægtsromaner, kærlighedsromaner, historiske romaner, erindringsromaner, krimi og spænding. Både danske og udenlandske klassikere vil være repræsenteret især ved nyoversættelser, eller hvis der kommer nye redigerede udgaver.

Faglitteratur
Faglitteratur udgør en mindre del af udgivelserne i Magnaprint. Hovedvægten er på erindringer, biografier og rejsebeskrivelser. Der lægges vægt på den traditionelt skrevne biografi eller erindring, som vil have en bred interesse og som vil kunne læses i mange år. Men der vil også være enkelte historiske, politiske eller andre samfundsaktuelle emner. I udvalget af emner vil der ligesom i valget af skønlitteratur lægges vægt på en sproglig og indholdsmæssig kvalitet og gode anmeldelser. Emnerne skal afspejle aktuel debat, skelsættende begivenheder eller relevante problemstillinger.