Årsberetning

Årsberetning for Nyt Dansk Litteraturselskab 2017
Ved formand Vibeke Danielsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Vibeke Danielsen, bibliotekar i Københavns Biblioteker
Næstformand: Ricki Elsgaard, udviklingschef på Solrød Bibliotek
Hans Radsted, seniorkonsulent i Kolding og direktør i Bibliodan
Marie Engberg Eiriksson, bibliotekar på Gladsaxe Bibliotekerne
Maria Björnsdóttir, bibliotekar på Allerød Bibliotek
Anne Rabitz, børne- og ungebibliotekar på Holbæk Bibliotek
Dorte Tissot Hansen, voksenbibliotekar i Guldborgsund Bibliotekerne
Helle Mortensen, seniorkonsulent (indtil 29. marts)
Anne Warming, forretningsfører
Lene Vase Olesen, vikar for Anne Warming

 

Samarbejdspartnere i 2017
Grafiker Tina Hundewadt.
Bibliotekar Vibeke Hvidtfeldt
Bibliotekar Inge Møller-Nielsen
BIBLIODAN (Danmarks Skolebibliotekarer)
Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder)
Litotryk ApS (Grafisk trykkeri)
Bogbinder Sandersen Clement ApS / Centrum – grafisk færdiggørelse a/s
CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Danmarks Biblioteksforening
i-Strategi
Gyldendal
JP Politikens Forlag
Forlaget Cicero
Samleren
C&K Forlag
People’s Press
Gads Forlag
Rosinante & Co
Batzer og Co
Lennart Sane, Sverige
Curtis Brown, England
Ulf Töregård Agency, Sverige
The Blair Partnership, England
The Wylie Agency
Grete Ryttersgaard
Poul Holm
Sanne Holm
Hanna Vinzent
Søren Vinzent
Lene Vase Olesen
Polfoto
Scanpix
GettyImages
Bridgeman Art Galleri
iStockPhoto
Copenhagen Literary Agency ApS
Palco Media AB
Generalforsamling 2018
Nyt Dansk Litteraturselskab holder generalforsamling torsdag d. 8. marts kl. 17 på Sønderborg Bibliotek.
Her kan du høre om bestyrelsens arbejde og engagement i ”Gør det lettere”, som er en national indsats for at forbedre bibliotekstilbuddet til læsesvage voksne.
Efter generalforsamlingen serveres en lille forfriskning.
 
 
 
Årsberetning 2017
Det forløbne år har budt på en del udfordringer.
Vores mangeårige forretningsfører, Anne Warming, måtte desværre langtidssygemeldes i april måned. Heldigvis kunne Lene Vase Olsen træde til som vikar med kort varsel. Lene arbejder i forvejen hos os som bl.a. korrekturlæser på de lette bøger og med noget kendskab til vores arbejdsgange, blev hun, med Annes hjælp, hjulpet på plads på kontoret i Hedehusene. Lene har gjort et fremragende stykke arbejde og kunne heldigvis fortsætte, indtil Anne ved årets slutning kunne vende tilbage.
Næsten samtidig i april blev vores it samarbejdspartner fusioneret med et andet firma og det skabte en del begyndervanskeligheder med vores hjemmeside, som var ved at blive opdateret og ændret. Dette betød, at hjemmesiden ikke fungerede optimalt indtil august/september, hvilket medførte at det var vanskeligt for bibliotekerne at købe vores bøger.
Affødt af den omstændighed at flere forlag nu er begyndt at udgive bøger med stor skrift, diskuterede vi på vores inspirationsmøde i december, om vi evt. skulle ændre på vores udgivelsespolitik. Vi kom frem til, at vi fortsat skal holde fast i at udgive langtidsholdbare, gode bøger af høj kvalitet.
Heldigvis har året også budt på spændende nye projekter. Takket være vores aktive og engagerede bestyrelsesmedlem Marie Engberg Eiriksson fra Gladsaxe Bibliotekerne er NDL en del af projekt ”Gør det lettere”, som er en national indsats for at forbedre bibliotekstilbuddet for læsesvage voksne. Projektet arbejder brugerrettet med forslag til indretning, opstilling og formidling af fysiske og digitale materialer og med kompetenceløft af biblioteksansatte i forhold til betjening af borgere med læsevanskeligheder.
I 2017 fik vi et nyt bestyrelsesmedlem. Helle Mortensen fratrådte som seniorkonsulent og ind trådte bibliotekar Dorte Tissot Hansen fra Guldborgsund bibliotekerne. Dorte er lektør og formidler af voksen litteratur. Hun har læsekredse og læser en utrolig mængde bøger, som hun fortæller om på sin blog ”Bogtanker”.
 
Møder og messer
Bestyrelsesmøder:
11. januar BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 2400 København NV.
29.marts og 30.marts Comwell. Bibliotekspolitisk topmøde, Korsør.
15. maj NDL, Hedehusene.
20. september. Guldborgsund bibliotekerne.
10. november Bella Sky i forbindelse med Bogmessen i BellaCenter.
5. december Inspirationsmøde, København.

 

Generalforsamling
29. marts Comwell. Bibliotekspolitisk topmøde, Korsør
Messer
Vi deltog i Danmarks Læringsfestival 2017 i Bellacenter d. 1 og 2. marts, samt Skolemessen i Århus d. 26. – 27. april. Primus motor var igen Anne Warming og Hans Radsted, som stod for planlægning og bemanding.
Endvidere deltog vi også med en stand på Bogforum 2017 i Bellacenter. Hans Radsted, Maria Björnsdottir, Lene Vase Olesen og Vibeke Danielsen stod for planlægning, bemanding og udarbejdelse af foldere og andet materiale til standen. Vi havde besøg af fem af vores forfattere af lette bøger: Lise Bidstrup, Søren Nyegaard, Lykke Strunk, Jørgen Munck Rasmussen og Lene Møller Jørgensen, samt af nogle af de unge fra vores fokusgruppe, som fik lejlighed til at stille gode spørgsmål til forfatterne.
LæseLyst og andre lette
I 2017 udgav vi tre titler i serien LæseLyst og to titler i det, vi kalder andre lette bøger. Salgstallene er som de foregående år, men det er karakteristisk for både LæseLyst og andre lette, at de gamle titler stadig sælger.
Faglet
I Faglet serien udgav vi syv titler, og her ligger salgstallene noget højere end LæseLyst og andre lette.
For de lette titler regner vi med, at projektet Gør det lettere vil have en positiv effekt, dels på kendskabet til de let læste bøger, dels på salgstallene fremover.
 
MagnaPrint serien. Udgivelser og salgstal.
I MagnaPrint-serien udgav vi 30 titler, og salget er generelt pænt. Humor, kærlighed, og gode nordiske forfattere er dem, som sælger bedst.
 
 
 
 
 
Arbejdsprogram for 2018
MagnaPrint:
Vi vil udgive omkring 30 titler i serien og fortsat kun udgive titler, der opfylder vores krav til litterær kvalitet, aktualitet og popularitet.
LæseLyst og andre lette:
Vi vil udgive det antal titler, der er egnede manuskripter til, og som altid følge seriens produktionsomkostninger og salgstal nøje.
FAGLET:
Vi vil udgive det antal titler, der er egnede manuskripter til. I lighed med LæseLyst vil vi følge seriens produktionsomkostninger og salgstal nøje.
E-bogsportal:
Vi vil fortsætte driften af letbog.dk, og arbejde for at kendskabet til den bliver yderligere udbredt. Herunder vil vi også fortsætte arbejdet med at få vores letlæste titler indlemmet i e-reolens titeludbud, under en fane med angivelsen af letlæste titler.
Møder:
Vi holder mindst 5 ordinære bestyrelsesmøder, en generalforsamling og et inspirationsmøde, gerne kombineret med et besøg på et vores medlemsbiblioteker.
Messer:
Vi deltager med en udstillingsstand på Danmarks Læringsfestival i Bellacenter og Skolemessen i Århus.
Projekter:
Vi deltager i den nationale indsats ”Gør det lettere”
Klargøring
Vi går i gang med at finde en løsning på klargøring af materialer.