Årsberetning

Årsberetning for Nyt Dansk Litteraturselskab 2016
Ved formand Vibeke Danielsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Vibeke Danielsen, bibliotekar i Københavns Biblioteker
Næstformand: Ricki Elsgaard, udviklingschef på Solrød Bibliotek
Hans Radsted, seniorkonsulent i Kolding og direktør i Bibliodan
Marie Engberg Eiriksson, bibliotekar på Gladsaxe Bibliotekerne
Maria Björnsdóttir, bibliotekar på Allerød Bibliotek
Anne Rabitz, børne- og ungebibliotekar på Holbæk Bibliotek
Helle Mortensen, seniorkonsulent
Anne Warming er forretningsfører

Samarbejdspartnere i 2016
Grafiker Tina Hundewadt.
Bibliotekar Vibeke Hvidtfeldt
Bibliotekar Inge Møller-Nielsen
BIBLIODAN (Danmarks Skolebibliotekarer)
Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder)
BIBLIOTEKET, Rentemestervej
Litotryk ApS (Grafisk trykkeri)
Bogbinder Sandersen Clement ApS
CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Danmarks Biblioteksforening
Gyldendal
JP Politikens Forlag
Forlaget Cicero
Samleren
C&K Forlag
People’s Press
Tiderne Skifter
Gads Forlag
Rosinante & Co
ll-förlaget, Sverige
Batzer og Co
Lennart Sane, Sverige
Curtis Brown, England
Ulf Töregård Agency, Sverige
The Blair Partnership, England
The Wylie Agency
Grete Ryttersgaard
Poul Holm
Sanne Holm
Hanna Vinzent
Søren Vinzent
Lene Vase Olesen
Mette Millard
Polfoto
Scanpix
GettyImages
Bridgeman Art Galleri
iStockphoto


Årsberetning for Nyt Dansk Litteraturselskab 2016

Møder
Bestyrelsen har holdt 6 ordinære bestyrelsesmøder, et inspirationsmøde og en generalforsamling.
Mødet d. 25, januar blev holdt i vores kontor- og lagerbygning i Hedehusene, så de nyeste bestyrelsesmedlemmer kunne blive præsenteret for vores ”hovedkvarter”.
Generalforsamlingen blev afholdt d.10 marts på Herning Bibliotek. På grund af stor arbejdsbyrde og mange vigtige punkter på dagsordenen, var det nødvendigt at holde to bestyrelsesmøder, et d. 10. marts og et d. 11. marts
Mødet d. 19. maj blev holdt på Farum Marina af hensyn til formanden, som skulle deltage i sit første møde efter lang tids sygemelding.
D. 15. september lagde vi mødet på Louisiana i anledning af en stor flot udstilling om kunstneren Poul Gernes, som har designet blomsten, der pryder alle vores udgivelser i MagnaPrint-serien.

Vores november møde blev holdt d. 11. på Bella Sky i forbindelse med årets bogmesse i BellaCenter, som vi alle plejer at deltage i. Her er der meget god inspiration at hente til de næste udgivelser.

Vores inspirationsmøde blev afholdt d. 9. december. Her gav vi os tid til at diskutere, filosofere og brainstorme i modsætning til de ordinære møder, som er meget driftsorienterede. Mødet blev styret af mentor og coach Mette Millard. Bestyrelsen vil arbejde for, at de mange gode idéer bliver implementeret i vores arbejde fremover.

Fokusgruppe
I bestræbelserne på at nå vores målgrupper bedre, har Anne Warming kontaktet en gruppe gymnasieelever, som har sagt ja til at være vores fokusgruppe i forhold til de lette titler. De bedømmer omslag og manuskripter og har desuden set med kritiske øjne på vores website: www.letbog.dk.

Deltagelse i messer
Forretningsfører Anne Warming og seniorkonsulent Hans Rasted har igen været primus motor i planlægning, afvikling og bemanding af to skolebogsmesser, én i BellaCenter og én i Århus. Vi mener, at det er vigtigt at deltage i disse messer, hvor vi har mulighed for at præsentere vores letlæsningsserier: LæseLyst og FagLet for bibliotekarer og undervisere fra hele landet.

Bladrekasser og projekt med BIBLIOTEKET, Rentemestervej.
De lette bøger har ikke altid den bedste placering rundt omkring på bibliotekerne og har heller ikke altid den største bevågenhed. På den baggrund diskuterede vi, hvordan vi kan medvirke til at gøre det nemt for bibliotekerne at præsentere de lette bøger for de læsesvage. I efteråret udviklede vi bladrekasser af plexiglas med vores fjerlogo på forsiden og et tilbud, hvor bibliotekerne ved at bestille fire af seks nye bøger, også kunne få tre bladrekasser med i købet. Det er også muligt at købe kasserne enkeltvis. Ved årets udgang er der solgt 85 kasser.
Samtidigt opstod en mulighed for at afprøve bladrekasserne i et projekt om formidling af lette bøger til læsesvage sammen med BIBLIOTEKET på Rentemestervej i København. Idéen var at indkøbe nye spændende materialer til de læsesvage og placere materialerne centralt og synligt i biblioteket. Her blev det en metalreol på hjul med fire udstillingshylder og seks bladrekasser på de nederste hylder. Reolen blev placeret i venteområdet i Borgerservice, hvor der også er indgang til ungebiblioteket og voksenafdelingen med pc´er og printere.
En opgørelse af udlånet viser en fremgang på 25% i forhold til samme periode i 2015! Det er vores håb, at andre biblioteker vil afprøve konceptet og dermed være med til at forbedre biblioteksbetjeningen af de læsesvage. Trods flere nationale tiltag og voksende fokus på læsevanskeligheder hos unge og voksne, er der stadigvæk plads til forbedringer i bibliotekerne.

Læselyst-serien og andre lette
I LæseLyst-serien kunne vi i 2016 udgive 4 originalmanuskripter og udenfor serien udgav vi den internationale bestseller af John Green: ”En flænge i himlen”

FAGLET
Vores kriterier for udgivelse af FAGLET bøger er, at de skal være aktuelle, debatskabende i pædagogisk sammenhæng og at bogen skal have haft en eller anden form for medieomtale. Her udgav vi 6 titler, som alle har fået meget fine lektørudtalelser: Frank Martinsen med Søren Baastrup: Livvagt, Fie Friedrichsen: Fede Fie, Sanne Søndergaard: Solo, Lone Overby Fjorback: Må jeg hjælpe dig, Jerker Jansson: Mit liv med Asperger og Matt Doeden: Malala.

Desværre er det stadig sådan, at bibliotekerne køber sørgeligt få eksemplarer af de lette bøger, mens skolernes læringscentre støtter op omkring FAGLET og særlig LæseLyst, hvor selv ældre titler stadig sælger pænt.

MagnaPrint-serien. Udgivelser og salgstal.
Vi har udgivet 45 MagnaPrint-titler i år, hvilket er en del mere end vi har planlagt i arbejdsprogrammet, hvor vi ligger omkring 30 titler. Dette skyldes, at der har været rigtig mange gode bøger, som vi mente var velegnede til serien.
Den bedst sælgende har været Lars Johansson: ”Signes Hjemkomst”, andenpladsen går til Anthony Doerr: ”Alt det lys vi ikke ser” og tredjepladsen deler Jens Andersen: ”Denne dag, et liv. En Astrid Lindgren – biografi” og ”Fruen kommer i dag.  Cecilie Frøkjær interviewer Lise Nørgaard. ”

Man kan sige, at de to sidstnævnte viser, at de har ramt lige ned i vores kriterier for udgivelse af biografier i serien: enestående personligheder!

Arbejdsprogram for 2017:

MagnaPrint:
Vi vil udgive omkring 30 titler i serien, og fortsat kun udgive titler, der opfylder vores krav til litterær kvalitet, aktualitet og popularitet.

LæseLyst:
Vi vil udgive det antal romaner, der er egnede manuskripter til, og som altid følge seriens produktionsomkostninger og salgstal nøje.

FAGLET:
Vi vil udgive det antal titler, der er egnede manuskripter til. I lighed med LæseLyst vil vi følge seriens produktionsomkostninger og salgstal nøje.

Andre lette bøger:
Vi vil udgive det antal titler, der er egnede manuskripter til. I lighed med LæseLyst vil vi følge seriens produktionsomkostninger og salgstal nøje.

Ebogsportal:
Vi vil fortsætte driften af letbog.dk, og arbejde for at kendskabet til den bliver yderligere udbredt. Herunder vil vi også fortsætte arbejdet med at få vores letlæste titler indlemmet i ereolens titeludbud, under en fane med angivelsen af letlæste titler.

Møder:
Vi holder 5 ordinære bestyrelsesmøder og et inspirationsmøde, gerne kombineret med et besøg på et vores medlemsbiblioteker.

Messer:
Vi deltager med en udstillingsstand på to skolebogsmesser, på Bibliotekspolitisk Topmøde i Korsør og på bogmessen i BellaCenter, hvor vi vil promovere FAGLET, LæseLyst, andre lette, Letbog.dk og bladrekasserne.